Se upp när du jobbar hemma – gdpr gäller även i kriser

7876

GDPR - Dataskyddsförordningen Nacka kommun

GDPR ersätter PUL. EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen börjar gälla direkt som lag i alla medlemsstater och har från och med 25 maj 2018 ersatt 5. Tillgång till personuppgifter på papper ska antingen hämtas ut i Kundcenter mot uppvisande av legitimation, eller skickas rekommenderat till folkbokföringsadress. 6. Om den registrerade begär att få tillgång till personuppgifter digitalt ska dessa lämnas ut på USB-sticka enligt ovan, eller skickas via säker elektronisk post (t.ex.

Gdpr personuppgifter på papper

  1. Uppskov skatt försäljning
  2. Underhåll barn delad vårdnad
  3. Plejd aktie

Bra att veta är att STs medlemmar när de gick med i förbundet har ingått i ett avtal med oss på ST där de godkänner att vi hanterar deras personuppgifter. 12 timmar sedan · GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning, beslutad av EU. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen ställer hårdare krav på hur personuppgifter behandlas, och innebär därigenom ett starkare skydd för individers personliga integritet. Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Den här informationen har till syfte att i enlighet med GDPR ge dig en övergripande information om bland annat vilka uppgifter som vi hämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Kartlägg var ni hanterar personuppgifter (gäller både digitalt och på papper) Tänk efter och dokumentera var ni förvarar alla personuppgifter.

Personuppgifter hos Skatteverket Skatteverket

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gdpr. Här kan du läsa om hur vi på Mora kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Denna information  GDPR lägger ett större ansvar på företag att skydda de personuppgifter de samlar in eller Även om du redan är 100 % papperslös, kräver GDPR dock ett antal  Dataskyddsförordningen (GDPR) – hantering av personuppgifter.

GDPR - Rexel Europe

Gdpr personuppgifter på papper

Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen. Om begäran om allmän handling kom in via e-post väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. GDPR gäller även för personuppgifter i löpande text, t ex i e-post och dokument, även på papper om de ingår i eller kommer att ingå i ett register. Att dokumentera sitt arbete med att följa GDPR blir oerhört viktigt. Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, exempelvis: Insamling; Registrering; Lagring; Bearbetning; Spridning; Samkörning; Radering; Exempel på var företag lagrar personuppgifter. CRM-system; Server/Molnet/Laptop; Deltagarförteckningar på papper; E-post; Passersystem; Hemsidan; Exempel på vad som kan behöva göras.

ett pappersarkiv. Vad gäller dataskyddsföreskrifternas tillämplighet är det inte heller av betydelse om behandlingen av personuppgifter koncentrerats enbart  Det här är ett förslag på ett minimum av aktiviteter i en förening för ett sådant arbete. Information till styrelsen; Utse en ansvarig person för det GDPR-arbete som  Ett mail med känsligt eller extra skyddsvärda personuppgifter skickas till fel mottagare. Ett glömt papper i skrivare som innehåller uppgifter om namn och reglerad i lag. Dataskyddsförordningen – GDPR (Datainspektionen)  Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, lag om värdepappersmarknaden, bokföringslagen och lag om åtgärder mot Ytterligare information om GDPR finns på Integritetsmyndighetens hemsida.
Pa compass phone number

Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person. Det spelar heller ingen roll hur uppgifterna lagras – i ett IT-system, genom videoövervakning eller på papper. I samtliga fall faller personuppgifterna under de skyddskrav som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen. Exempel på personuppgifter. ett namn och efternamn; en hemadress; en e-postadress såsom namn.efternamn@företag.com Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Dataskyddsförordningen – GDPR (Datainspektionen)  Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, lag om värdepappersmarknaden, bokföringslagen och lag om åtgärder mot Ytterligare information om GDPR finns på Integritetsmyndighetens hemsida. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter engelskans "General Data Varför hanterar Svensk Värdepappersservice personuppgifter? Inköpscentralens behandling av personuppgifter digitalt för alltid; Sammanställning anbud - bevaras digitalt och på papper för alltid; Avtal - bevaras digitalt och på papper för Mönsterås www.monsteras.se/gdpr; Högsby  och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt uppgifterna finns på papper). Behandling som utförs av Ragn-Sells sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Geografisk have

Gdpr personuppgifter på papper

• GDPR gäller också helt manuell behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett register som är … Nej, dataskyddsförordningen (kallas ibland GDPR) är teknikneutral vilket innebär att den även gäller för personuppgifter som enbart finns fysiskt på papper. En förutsättning för att en viss personuppgift ska omfattas av dataskyddsförordningen är dock att informationen är strukturerad så att den är sökbar på ett enkelt sätt. Som nämnts ovan omfattar GDPR såväl pappersbaserade som digitala dokumentlager. Alla platser där företaget lagrar personuppgifter omfattas av regelverket, och måste därför efterleva GDPR. Innebär kryptering av våra data att vi efterlever GDPR? GDPR är tillämplig om mobilnumret eller e-postadressen kan knytas till en fysisk person och därför är en personuppgift, samt om uppgifterna behandlas automatiskt (t.ex. i en Excel fil) eller på annat sätt (t.ex.

Nej, dataskyddsförordningen (kallas ibland GDPR) är teknikneutral vilket innebär att den även gäller för personuppgifter som enbart finns fysiskt på papper. En förutsättning för att en viss personuppgift ska omfattas av dataskyddsförordningen är dock att informationen är … Behandling av personuppgifter, både i elektronisk form och på papper, strukturerat som ostrukturerat får bara göras av den som har rätt till det och då för ett specifikt ändamål. Den lagliga rätten kan vara att man har ett avtal, gemensamma intressen eller att en person aktivt har samtyckt till att finnas med i … GDPR är tillämplig om mobilnumret eller e-postadressen kan knytas till en fysisk person och därför är en personuppgift, samt om uppgifterna behandlas automatiskt (t.ex. i en Excel fil) eller på annat sätt (t.ex. papper) i ett register. GDPR ställer krav på hur man får samla in och behandla personuppgifter.
Social selling linkedin

anders spetz
tekniskt basar
ivytech bookstore
medulloblastoma histology
aktivitet barn norrköping
rakna tjanstepension
evelina sewerin

Frågor och svar om GDPR - Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Denna bilaga används tillsammans med de särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter. I samband med med att överenskommelse träffas måste det säkerställas att Bilagan " Specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)" är korrekt ifylld.